Bao bì KP đựng thức ăn chăn nuôi
Bao KP 2 lớp: giấy tráng với vải dệt PP
Giấy trắng hoặc nâu theo yêu...
Bao bì KP đựng thức ăn chăn nuôi
Bao bì phức hợp 2 lớp: giấy tráng với vải dệt pp
Dùng đóng...