Phụ gia nhựa CaCO3
Dùng làm chất độn trong sản xuất bao bì nhựa pp
Phụ gia nhựa CaCO3
Dùng làm chất độn trong sản xuất bao bì pp dệt