Phụ gia nhựa CaCO3
Mô tả :
Dùng làm chất độn trong sản xuất bao bì pp dệt
Thông tin chi tiết
Items Phương pháp kiểm tra Đơn vị Tiêu chuẩn
Thành phần bột đá ASTM D5630 wt% 80
Tỷ số chảy (190 oC/2.16kgs) ASTM D1238 g/10mins 4
Nhiệt độ chảy DSC oC 152
Trọng lượng riêng ASTM D1895 g/cm3 1.21
Kích thước bột đá (D50) Malvern µm 3
Độ ẩm ASTM D 644 wt% < 0.15

Màu sắc                    :              trắng
Nhiệt độ vận hành      :               180 – 280oC
Tỷ lệ sử dụng            :               5 - 30 %
Kích thước hạt          :               3x3 (±0.3) mm
Nhựa nền                  :                PP
Ứng dụng                  :                PP
Đóng gói                    :                25 kgs/bao
Bảo quản                   :                nơi khô ráo