Bao bì xi măng 3 lớp KPK
Bao KPK đựng 50kg xi măng
Kích thước: 420+80x770 mm
In 3 màu
Bao bì xi măng 3 lớp KPK
Bao 3 lớp KPK đựng 50kg xi măng
Kích thước: 420x80x810mm
Trọng lượng:...
Bao bì đựng 40kg, 50kg xi măng
Bao bì 3 lớp đựng 40,50kg xi măng
Chất lượng tốt, giá cạnh tranh nhất...