Bao dệt PP có sọc kẻ hai bên hông
Được làm từ hạt nhựa pp nguyên sinh
Bao bì dệt pp có in
Được làm từ hạt nhựa pp nguyên sinh