Vải dệt pp nguyên sinh
Mô tả :
Thông số theo yêu cầu
Thông tin chi tiết
Vải khổ tròn hoặc khổ xẻ
Khổ tròn: từ 350mm-1200mm
Khổ xẻ: từ 350mm-2000mm
Định lượng vải: từ 50gr/m2 đến 150gr/m2
Màu: trắng, trong, hoặc màu khác theo yêu cầu
Dệt phẳng ca rô hoặc dệt nhám
Vải có tráng hoặc không
Khả năng cung cấp: 500 tấn/tháng
Số lượng tối thiểu: 10 tấn/loại
Nhận sản xuất theo yêu cầu khách hàng