Vải dệt pp dạng tấm
Mô tả :
Thông số theo yêu cầu
Thông tin chi tiết
Vải dạng tấm
Kích thước tấm theo yêu cầu
Định lượng vải: từ 50gr/m2 đến 150gr/m2
Màu: trắng, trong, hoặc màu khác theo yêu cầu
Dệt phẳng ca rô hoặc dệt nhám
Vải có tráng hoặc không
Vải có in hoặc không
May mép hoặc cắt nhiệt
Khả năng cung cấp: 500 tấn/tháng
Số lượng tối thiểu: 5 tấn/loại
Nhận sản xuất theo yêu cầu khách hàng